Naše služby

Role našich poradců spočívá v zprostředkování procesu vyhledávání a pronájmu skladových prostor případně přejednání podmínek stávající nájemní smlouvy.

Klíčem k úspěšně zrealizované transakci jsou dle našeho názoru dokonalé znalosti trhu a konkurence, zkušenosti se spoluprací s developery a majiteli nemovitostí a v neposlední řadě také efektivní vyjednávání vedoucí k získání nejvýhodnějších smluvních podmínek pro klienta.

Doufáme, že níže uvedená nabídka splní vaše očekávání.

Kontaktujte naše poradce.

Co získáte s využitím služeb naší společnosti Colliers International?

 • Podporu při vyjednávání nejvýhodnějších možných transakčních podmínek
 • Poradenské služby a koordinace celého procesu jménem klienta
 • Možnost prohlídek nemovitostí
 • Výběr nejoptimálnějšího řešení z hlediska lokality a nákladů
 • Analýzy trhu a strategie založené na individuálních požadavcích klienta
 • Přístup k rozsáhlým a aktuálním znalostem trhu
 • Poradenské služby a podporu během jednání
 • Jistotu zachování mlčenlivosti
 • Colliers vždy zůstává nezávislým poradcem a dokáže tak zaručit nestrannost

Zastupování nájemců

Společnost Colliers International nabízí kompletní služby zastupování nájemců, vytvořené na míru podle potřeb klienta. Naše služby zahrnují :

 • Výběr nejoptimálnějšího řešení z hlediska lokality a nákladů
 • Vyhledání skladových prostor, které splňují požadavky klientů
 • Vyjednávání nejvýhodnějších možných nájemních podmínek
 • Poradenství při vyjednávání podmínek pronájmu
 • Poradenství při finalizaci nájemní smlouvy

Přejednání nájemních smluv

Přejednání nájemních smluv pro skladové prostory je vynikajícím nástrojem, který v současném ekonomickém prostředí přináší úspory. Správně vedený proces přejednání zaručuje nájemcům úsporu nákladů až do výše 20-30%.

Kdo by měl přejednávat?

Proces přejednání nájemní smlouvy může provést každý nájemce. Míra úspor, které lze získat, je ovlivněna zejména velikostí skladového prostoru, jakož i tržní pozicí nájemce (v případě nezávislého přejednání) či poradenské agentury zastupující nájemce (v případě, že renegociaci provádí poradenská agentura).

Proč přejednávat?

Na straně největších a nesporných výhod lze zmínit snížení nájmu. V závislosti na projektu dosahuje pro své klienty tým Colliers International úspory nákladů ve výši 20-30 %. V případě velkých pronajatých prostor a dlouhodobých smluv může tato částka dokonce dosáhnout několika milionů eur. Další finanční a organizační přínosy vyplývají z možnosti vyhnout se přesunu do nového místa, což často znamená odliv školeného personálu a potřebu skládat nový tým.

Proč se stále jen zlomek společností rozhodne přejednat smlouvu?

Naše zkušenosti ukazují, že je stále příliš málo společností, které se rozhodly zahájit proces přejednání nájemních smluv skladových prostor. Z rozhovorů s našimi klienty víme, že důvod této situace je prozaický - z velké části si nejsou vědomi potenciálně velkých úspor, které renegociace přínáší. Společnost Colliers International zaujímá téměř 53% podíl na trhu průmyslových nemovitostí, a proto může těžit z podrobných znalostí v oboru.

Projekty na míru a relokace

Podrobně známe celou řadu projektů určených pro výrobu a také množství pozemků ve strategických průmyslových zónách. Dokážeme vést proces výstavby projektů na míru. Víme, jak rychle a bezproblémově vést celý proces a jak se vyhnout mnoha jeho úskalím. Umíme také klientům pomoci při uspořádání a přizpůsobování prostor pro výrobní účely a při případné relokaci či instalaci výrobních linek. Mezi hlavní výhody projektů na míru patří:

 • Snížení nákladů na pronájem
 • Uzpůsobení projektu na míru klientovi
 • Strategická lokalita (analýza trhu)
 • Tržní cena nemovitostí
 • Pomoc při zajištění potřebných povolení (územní plán a připravované územní rozhodnutí)
 • Zvýšení konkurence mezi developery a zajištění lepších podmínek

Pomáháme při výběru nejlepší možné lokality pro umístění vašeho projektu, ale také dokážeme zpracovat analýzu trhu práce, veřejných služeb, pobídek pro investory a výhod strategických průmyslových zón.

Vyhledávání pozemků a podpora investičního procesu

Nabízíme vám podporu během investičního procesu

Mezinárodní a lokální investoři stále častěji vnímají trh s nemovitostmi ve střední a východní Evropě jako atraktivní a bezpečný pro kapitálové investice. Náš tým poskytuje klientům poradenské služby, které jim umožňují činit správná investiční rozhodnutí.

Pokud nemovitosti, které koordinuje společnost Colliers, nejsou pro našeho klienta vhodné, začneme okamžitě hledat pozemky, které umožní dokončení investice. Společnost Colliers má odborné znalosti umožňující přezkoumání právního statutu nemovitosti i jejích fyzických vlastností. Díky našim zkušenostem dokážeme pomoci při všech etapách získávání veškerých potřebných povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení, posudek o vlivu na životní prostředí apod.). Můžeme také poskytnout službu ocenění nemovitostí a poradentsví při procesu investice a samotné realizace stavby.

Rozsah služeb pro naše klienty

 • Poskytování investičních poradenských služeb
 • Příprava reportů a analýz trhu
 • Vyhledávání vhodných pozemků
 • Poradenství týkající se správních, právních a občanskoprávních postupů nezbytných při získání potřebných povolení
 • Oceňování pozemků a budov
 • Poradenství při projektování budov včetně projektového managementu